Đang tải dữ liệu ...
 
Chào mừng quý vị ghé thăm trang web chùa Cổ Am. Kính chúc quý vị vô lượng an lạc, vô lượng kiết tường.
Tìm kiếm  
Giới thiệu
 
Thông báo
 
Hoạt động phật sự
Phật giáo & Tuổi trẻ
Phật giáo & Đời sống
Pháp môn niệm Phật
Ánh Sáng Phật Pháp
Khóa tu Phật thất
 
 
Trang chủ › Thông báo › Lịch Khóa Tu tại chùa Cổ Am năm 2017

CHÙA CỔ AM

THÔNG BÁO

V/v Lịch tổ chức các khóa tu và các ngày lễ lớn năm Đinh Dậu

---o0o---

 

] CÁC NGÀY LỄ LỚN TRONG NĂM:

- Ngày 31/01/2017 (nhằm 04/01/Đinh Dậu): Khai bút đầu xuân

- Ngày 05/02/2017 (nhằm 09/01/Đinh Dậu): Lễ cầu an đầu năm

Tối 16/03/2017 (nhằm 19/02/Đinh Dậu)   Lễ vía Bồ Tát Quan Âm Đản Sanh

- Ngày 07/05/2017 (nhằm 12/04/Đinh Dậu): Đại lễ Phật Đản

Tối 12/07/2017 (nhằm 19/06/Đinh Dậu)   Vía Quan Âm Thành Đạo

- Ngày 27/08/2017 (nhằm 06/07/Đinh Dậu): Đại lễ Vu Lan Báo Hiếu

Tối 07/11/2017 (nhằm 19/09/Đinh Dậu)   Vía Quan Âm Xuất Gia

- Ngày 01/12/2017 (nhằm 14/10/Đinh Dậu): Hiệp kỵ Chư Tổ chùa Cổ Am

Tối 03/01/2018 (nhằm 17/11/Đinh Dậu)   Lễ vía Phật A Di Đà

- Tối 14 & 30 Âm lịch hàng tháng: Lễ sám hối

- Sáng ngày 01 âm lịch hàng tháng: Lễ cầu an đầu tháng – Lễ khoán đồng tử

- Sáng ngày 15 âm lịch hàng tháng: Lễ cầu siêu

]  QUY Y TAM BẢO:

Lần 1: Ngày 12/03/2017 (nhằm 15/02/Đinh Dậu)

Lần 2: Ngày 06/08/2017 (nhằm 15/06N/Đinh Dậu)

Lần 3: Ngày 07/01/2018 (nhằm 21/11/Đinh Dậu)

]  CÁC NGÀY TU NIỆM PHẬT: 

Lần 1: Ngày 16/04/2017 (nhằm 20/03/Đinh Dậu)

Lần 2: Ngày 11/06/2017 (nhằm 17/05/Đinh Dậu)

Lần 3: Ngày 09/07/2017 (nhằm 16/06/Đinh Dậu)

Lần 4: Ngày 13/08/2017 (nhằm 22/06N/Đinh Dậu)

Lần 5: Ngày 08/10/2017 (nhằm 19/08/Đinh Dậu)

- Lần 6: Ngày 05/11/2017 (nhằm 17/09/Đinh Dậu)

Lần 7: Ngày 31/12/2017 (nhằm 14/11/Đinh Dậu)

Lần 8: Ngày 04/02/2018 (nhằm 19/12/Đinh Dậu)  (Lễ tổng kết cuối năm)

 

Mọi chi tiết, xin quý Phật tử vui lòng liên hệ:

Chùa Cổ Am, xã Diễn Minh, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An.

ĐT: 0383.672.899 – 0974.372.879

Email: chuacoam@gmail.com

Website: www.chuacoam.com.vn