(lOADING...) Đang tải dữ liệu ...
 
Chào mừng quý vị ghé thăm trang web chùa Cổ Am. Kính chúc quý vị vô lượng an lạc, vô lượng kiết tường.
Tìm kiếm  
Giới thiệu
 
Thông báo
 
Hoạt động phật sự
Phật giáo & Tuổi trẻ
Phật giáo & Đời sống
Pháp môn niệm Phật
Ánh Sáng Phật Pháp
Khóa tu Phật thất
 
 
: 13/11/2009   
Hình ảnh khóa tu Phật thất kỳ 58
Hình ảnh ghi nhận Phật tử tu học tại khóa tu Phật thất kỳ 58 tổ chức tại chùa Hoằng Pháp.
 
Hoằng pháp cả không gian
Tràn ngập niềm hân hoan
Hàng ngàn người con Phật
Khoác áo tràng màu lam
Lặng lẽ đang kinh hành
Oai nghi thật nghiêm trang
Trong tay lần chuỗi hạt
Chân bước đi nhẹ nhàng
Thầm niệm Phật Di-đà
Thân và tâm lạc an
Đẹp thay rừng sen báu
Tỏa hương ngát trần gian
Một bức tranh sống động
Đệ nhất cảnh già-lam.
Thơ: Thích Chân Tính
 Hình ảnh bước kinh hành tại chùa Hoằng Pháp:
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 Hình ảnh thời khóa tu học:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Giờ tu tập
 
 
 Thư viện
 
 Phòng triển lãm hình
 
 
 Ngồi thiền
 
BBT Website
 
CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN :
•   Bước kinh hành niệm Phật - (17/02/2009)
CÁC BÀI VIẾT TRONG MỤC:

•   Khóa tu Phật Thất lần thứ 69 - (06/12/2011)

•   Khóa tu Phật thất lần thứ 68 - (17/10/2011)

•   Khóa tu Phật thất lần thứ 67 - (22/08/2011)

•   Hơn 2.400 Phật tử dự tu Phật thất - (17/04/2011)

•   Những cánh chim không mệt mỏi - (24/02/2011)

•   Khóa tu Phật thất lần thứ 65 - (20/02/2011)

•   Khóa tu Phật thất lần thứ 64 năm 2010 - (17/12/2010)

•   Khóa tu Phật thất lần thứ 63 - (24/10/2010)

•   Chùa Hoằng Pháp tổ chức Khóa Tu Phật Thất lần thứ 62 - (31/08/2010)

•   Khóa tu Phật thất lần thứ 61 - (02/05/2010)

  

CÁC BÀI VIẾT TRONG MỤC: