(lOADING...) Đang tải dữ liệu ...
 
Chào mừng quý vị ghé thăm trang web chùa Cổ Am. Kính chúc quý vị vô lượng an lạc, vô lượng kiết tường.
Tìm kiếm  
Giới thiệu
 
Thông báo
 
Hoạt động phật sự
Phật giáo & Tuổi trẻ
Phật giáo & Đời sống
Pháp môn niệm Phật
Ánh Sáng Phật Pháp
Khóa tu Phật thất
 
 
: 05/10/2007   
Cảm tưởng của Phật tử Liên Nga về Khóa tu Phật thất lần thứ 47
Hôm nay, sắp về lại gia đình, tuy có vui mừng nhưng tất cả chúng con ai cũng bùi ngùi xúc động, nhớ hoài những tình cảm yêu thương chăm sóc của quý thầy. Để mãi không quên ân nghĩa cao dầy này, chúng con hứa ngày ngày luôn thầm nguyện...
 
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Nam mô A Di Đà Phật.

Ngưỡng bái bạch chư Thượng toạ, chư Đại đức Tăng Ni.

Kính thưa quý Phật tử.

“Tám năm Phật thất đã ra đời,

  Giúp cho Phật tử khắp nơi nơi.

  Rèn thân khẩu ý tâm thanh tịnh,

  Cắt bớt trần duyên, bớt chuyện đời.”

Riêng chúng con có duyên lành quy y với đạo tràng Hoằng Pháp và tham gia tu học Phật thất. Gần đây, nghe lời hướng dẫn của thầy Trụ trì chúng con có cảm nhận thầy sắp rời xa chúng con để đi mọi miền đất nước theo hạnh thầy Tổ, ngõ hầu hoằng pháp độ sanh, chúng con vô cùng xúc động. Vì vậy, hôm nay nhân mùa Vu Lan báo hiếu, thay mặt toàn thể Phật tử đồng tu, chúng con thành kính dâng lên quý thầy tâm tư tình cảm của Phật tử tham dự khoá tu Phật thất lần thứ 47, dâng lên vị bổn sư quý kính, giống như một vị cha hiền, chắt chiu đàn con u tối trên tám năm nay thật gian lao khổ nhọc:

“Bổn sư con tâm từ

Vì người, thầy quên thân

Bao gian khổ chẳng màng

Luôn hoằng pháp độ sanh.

Học hạnh cố thầy Tổ

Tổ dong bước Bắc Nam

Lập biết bao Đạo tràng

Giúp người người tu học.

Bổn sư cũng khó nhọc

Cũng từ Nam đi Bắc

 Hướng tạo bao Phật đường

Tu pháp môn niệm Phật.

Lắm lúc thầy vương bệnh

Nhưng chí quyết giúp người

Bệnh phải sợ phải lui

Giúp thầy vượt đường xa.

Chúng con nguyện Phật Đà

Ban thầy thêm sức khoẻ

Để hoằng truyền chánh pháp

Để thương giúp chúng sanh.

Khi nhiệm vụ đạt thành

Thầy về quê nước Tịnh

Đi tự tại an nhiên

Lưu gương sáng cho đời.

Kính thay! Thầy Chân Tính

Vì người thầy chịu khổ

Chúng con đồng tri ân

Đức Bổn sư quý kính

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Vậy, trước khi thầy ra đi làm Phật sự, để cho quý thầy được vui lòng hơn và để chia sẻ đức tin tuyệt đối về sự thù thắng vi diệu của pháp môn “Niệm Phật cầu vãng sanh” đến quý Phật tử; bởi chúng con có nghe thầy nói: mỗi lần xin giấy phép tổ chức Khoá tu Phật thất, giới chức sắc thường hỏi “Có ai vãng sanh chưa?”. Thực ra, cây niệm Phật cầu vãng sanh mà quý thầy đã khổ công trồng và chăm sóc trên tám năm nay đã có quả vãng sanh rồi, tuy hơi ít nhưng vô cùng vi diệu, chính chúng con được duyên may chứng kiến từng phút từng giây để ghi nhận và để học tập: một ông lão 70 tuổi đã ra đi thật nhẹ nhàng trong câu thánh hiệu “Nam Mô A Di Đà Phật” của một vị Tăng trẻ cùng nhiều người thân trong gia đình ông. Năm 2002, một cụ bà 88 tuổi vẫ luôn khoẻ mạnh, thường nhổ cỏ và lượm lá cây quanh nhà; mỗi cây cỏ, mỗi chiếc lá khô nhặt lên là một câu hồng danh “Nam Mô A Di Đà Phật”. Khi ra đi bà biết trước ba ngày, và giờ ra đi là một thanh âm bao trong hư không. Ôi! Sự việc nói ra thật là khó tin, nhưng vẫn là một sự thật vô cùng linh diệu, không thể nghĩ bàn. Rồi đến năm 2004, một cụ già 82 tuổi xóm giềng, biết khoảng thời gian ra đi, đến nhờ chúng con viết di chúc, bảy tháng sau bà ra đi cũng vô cùng mầu nhiệm với câu Hồng danh “Nam Mô Quan Thế Âm Cứu Khổ Cứu Nạn”. Bà cụ đã niệm gần 70 năm nên ba đêm cuối cùng trước khi bà ra đi, chúng con cảm nhận trong đầu bà là một khối kim cương Hồng danh Bồ Tát Quan Âm cứ tuôn chảy, tuôn chảy không ngừng ra miệng. Một hình ảnh ra đi thật vô cùng nhiệm mầu mà suốt cuộc đời chúng con khó quên được. Thì ra, nếu lúc sống chúng ta luôn niệm Phật, luôn gần gũi, thân cận đảnh lễ chư Phật thì tuy chưa đạt nhất tâm nhưng ở giây phút cuối cùng, sự nhất tâm bất loạn vẫn có thể đạt được. Nhiệm mầu thay pháp môn niệm Phật, một pháp môn tối thượng đệ nhất. Chúng con nhận thấy ba cụ già này tuy chưa có trình độ tu học nhưng nhờ đức tin chư Phật và lòng ao ước về Tây Phương vô cùng vững mạnh nên đã được Phật Di Đà tiếp dẫn, đúng như lời giảng dạy của quý thầy: “Trong biển sanh tử trầm luân, chỉ có pháp môn niệm phật là phương tiện duy nhất để cứu vớt mình, ai vững lòng tin chắc chắn sẽ được cứu không sai”. Điều ngày chứng tỏ ở thời mạt pháp này vẫn có người chứng đắc. Bởi thế, toàn thể Phật tử chúng con rất ước mong từ nay cây niệm Phật cầu vãng sanh do quý thầy khổ cực vun trồng sẽ được đơm hoa kết quả thật nhiều, và kính xin Phật Đà gia hộ các quả được rơi rụng tại chánh điện hoặc giảng đường tu học của chùa Hoằng Pháp để làm món quà tinh thần kính dâng lên quý thầy, ngõ hầu đáp đền phần nào thâm ân trời biển.

Hôm nay, Khoá tu Phật thất 47 nở rộ trong mùa Vu Lan báo hiếu, toàn thể Phật tử chúng con tâm thành tha thiết kính dâng lên quý chư Tôn Đại đức Tăng Ni bài thơ “Nguyện cầu cha mẹ vãng sanh”, ngưỡng mong nương nhờ phước đức của quý Ngài, cùng Phật lực gia ban, cha mẹ của chúng con từ nay luôn được an vui, khoẻ mạnh, tuổi thọ tăng long, mai sau mạng chung được sanh về Cực Lạc, cha mẹ quá cố của chúng con cũng được trực vãng Tây Phương:

“Chúng con đồng đến trước Phật đài

Tâm thành đảnh lễ mười phương Phật

Tất cả Bồ Tát trong ba đời

Thanh Văn, Bích Chi, Chúng Hiền Thánh

Đại đức Tăng Ni chùa Hoằng Pháp

Đồng đến chứng minh, con phát lồ:

Nay mùa báo hiếu Vu Lan,

Con cầu cha mẹ khinh an mạnh lành

Ngày về cha mẹ vãng sanh

Phật ban giờ khắc rành rành chẳng sai

Định cho cha mẹ về ngay

Đạo tràng Hoằng Pháp, nhờ thầy dẫn đưa

Đi trong Thánh hiệu Di Đà

Thầy vừa niệm dứt, mẹ cha đi rồi

Chứng ngôi bất thối cao ngai

Liên hoa thượng phẩm, đời đời an vui

Tâm thành xin Phật chứng trì

Chúng con nguyện hứa ân ghi suốt đời.”

Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Ma-ha-tát.

Cuối cùng, toàn thể Phật tử khoá 47 nguyện từ nay vâng theo lời giảng dạy của quý thầy, quyết lòng sửa đổi những sai sót để có thể tinh tấn hơn trên đường tu học. Hôm nay, sắp về lại gia đình, tuy có vui mừng nhưng tất cả chúng con ai cũng bùi ngùi xúc động, nhớ hoài những tình cảm yêu thương chăm sóc của quý thầy. Để mãi không quên ân nghĩa cao dầy này, chúng con hứa ngày ngày luôn thầm nguyện:

“Kính lạy Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện

Về Tây Phương chẳng luyến tiếc cõi trần ai

Thề quyết tâm, con niệm Phật suốt đêm ngày

Mong đáp đặng ân sâu dầy thầy Hoằng Pháp.”

Ước mong chư Phật, chư Bồ Tát, cùng chư vị Long Thần Hộ Pháp chùa Hoằng Pháp sẽ nghe thấu lời phát nguyện này của Phật tử chúng con.

Cuối lời, chúng con kính chúc chư Đại đức Tăng Ni pháp thể khinh an, chúng sanh dị độ.

Kính chúc quý phật tử sở cầu như ý, sở nguyện đắc thành.

Nam mô A Di Đà Phật.

                                                                                            Phật tử Liên Nga.

 

 

CÁC BÀI VIẾT TRONG MỤC:

•   Con đường dẫn tôi đến với Phật Pháp - (09/12/2011)

•   Chiếc Yếm Màu Nâu - (26/09/2011)

•   Chùa Ơi ! - (29/08/2011)

•   Cảm nhận về khóa tu - (19/04/2011)

•   Mang ơn và cám ơn - (15/10/2009)

•   Những trái tim dâng hiến - (17/09/2009)

•   Cảm tưởng của cô Lê Trần Nguyệt Cát về khóa tu Phật thất lần thứ 56 - (22/04/2009)

•   Phật Pháp thật mầu nhiệm - (01/11/2008)

•   Cảm tưởng của Phật tử Quang Thị - Khóa 52 - (15/10/2008)

•   Cảm tưởng của Phật tử Hoa Phước - Khóa 52 - (15/10/2008)

  

CÁC BÀI VIẾT TRONG MỤC: