(lOADING...) Đang tải dữ liệu ...
 
Chào mừng quý vị ghé thăm trang web chùa Cổ Am. Kính chúc quý vị vô lượng an lạc, vô lượng kiết tường.
Tìm kiếm  
Giới thiệu
 
Thông báo
 
Hoạt động phật sự
Phật giáo & Tuổi trẻ
Phật giáo & Đời sống
Pháp môn niệm Phật
Ánh Sáng Phật Pháp
Khóa tu Phật thất
 
 
: 23/10/2010   
Câu hỏi Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 26
Nội dung câu hỏi ánh sáng Phật Pháp kỳ 26 bao gồm những câu hỏi:
Câu 1 :
Kính bạch Thầy, con có cha mẹ già, nhưng ông bà không tin Phật pháp và cũng không biết tu hành. Nay con muốn khuyên cho cha mẹ con biết Phật pháp để sau này khỏi phải đau khổ. Nhưng con không biết phải khuyên và làm như thế nào cho cha mẹ con tin và nghe theo. Kính xin Thầy hoan hỷ chỉ cách thức cho con. Kính cám ơn Thầy.
 
Câu 2:
Kính thưa Thầy, mặc dù con chưa chính thức quy y Tam bảo để trở thành người Phật tử, nhưng hằng ngày con vẫn lo tu niệm và không làm điều gì sái quấy. Hơn nữa, con tuy ở nhà không có đi chùa, nhưng vẫn thường niệm Phật A Di Đà và cầu nguyện vãng sanh. Như vậy, khi lâm chung những người chưa là Phật tử như con có được vãng sanh về Cực lạc không? Xin Thầy vui lòng giải đáp cho con biết.
 
Câu 3:
Kính bạch Thầy, con được phước duyên tu theo pháp môn Tịnh độ gần 2 năm. Con thấy rất là an lạc mỗi khi con niệm Phật. Và con cố gắng gìn giữ chánh niệm trong tâm. Xin hỏi một mai khi cơn vô thường đến, lúc đó con vẫn nhớ niệm Phật, mà không thấy Phật Di Ðà hiện đến tiếp dẫn con, như vậy, con có được vãng sanh hay không? Kính xin Thầy hoan hỷ giải đáp cho con được yên tâm. Thành kính cám ơn Thầy.
 
Câu 4:
Kính bạch Thầy, cha mẹ hai bên của con là người Hoa, không biết nói và hiểu tiếng Việt, nhưng khi mất quý Thầy tụng kinh bằng tiếng Việt, vậy không biết cha mẹ con có hiểu hay không? Nếu không hiểu thì làm sao họ siêu thoát? Kính xin Thầy hoan hỷ giải đáp cho con rõ.

Để đóng góp cho câu hỏi xin mời quý vị vào địa chỉ sau:
http://www.chuahoangphap.com.vn/cauhoiaspp.php


CÁC BÀI VIẾT TRONG MỤC:

•   Câu hỏi Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 27 - (09/01/2011)

•   Câu hỏi Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 25 - (04/09/2010)

•   Câu hỏi Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 24 - (18/07/2010)

•   Câu hỏi Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 23 - (26/04/2010)

•   Câu hỏi Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 21 - (26/12/2009)

•   Câu hỏi Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 20 - (13/10/2009)

•   Câu hỏi Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 19 - (31/07/2009)

•   Câu hỏi Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 18 - (12/05/2008)

•   Chương trình "Ánh sáng Phật pháp" kỳ 11 - (11/05/2008)

•   Câu hỏi Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 1 đến kỳ 17 - (08/05/2008)

CÁC BÀI VIẾT TRONG MỤC: