(lOADING...) Đang tải dữ liệu ...
 
Chào mừng quý vị ghé thăm trang web chùa Cổ Am. Kính chúc quý vị vô lượng an lạc, vô lượng kiết tường.
Tìm kiếm  
Giới thiệu
 
Thông báo
 
Hoạt động phật sự
Phật giáo & Tuổi trẻ
Phật giáo & Đời sống
Pháp môn niệm Phật
Ánh Sáng Phật Pháp
Khóa tu Phật thất
 
 
: 18/07/2010   
Câu hỏi Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 24
Nội dung câu hỏi ánh sáng Phật Pháp kỳ 24 bao gồm những câu hỏi:
Câu 1: Trong kinh nói: quy y Phật bất đọa địa ngục, quy y Pháp bất đọa ngạ quỷ, quy y Tăng bất đọa bàng sanh. Người Phật tử sau khi quy y, không còn đọa vào các loài nầy nữa, tức không đọa vào Tam đồ, tất nhiên sẽ sanh vào cảnh giới an vui. Như thế, thì tại sao người Phật tử sau khi chết lại thỉnh chư Tăng Ni tụng kinh cầu siêu? Như vậy có mâu thuẫn không?
 
Câu 2: Kính thưa thầy, Con có nghe băng của một thầy giảng, bảo rằng mình không nên khuyên người khác quy y, để tự họ phát tâm quy y, vì mình khuyên họ mà họ không giữ đúng giới luật thì mình và họ đều bị đọa địa ngục. Nếu như để tự họ phát tâm, thì họ mới giữ giới luật tốt. Tuy nhiên, con cũng có nghe một vị khác giảng nói, nếu như mình khuyên đưọc người khác quy y thì sẽ được công đức vô lượng. Vậy xin hỏi qua hai lời dạy nầy, thì lời dạy nào đúng? Kính xin thầy hoan hỷ giải đáp cho con.
 
Câu 3: Nam Mô A Di Đà Phật! Kính bạc Thầy, Con thấy có một vài đám tang trong giới Phật tử, thân quyến có viết cáo phó là: “Miễn Phúng Điếu”, (không nhận tiền) hỏi ra, thì họ nói: Nếu nhận tiền, thì người chết phải mắc nợ. Vậy xin hỏi: nhận tràng hoa người ta phúng điếu, thì người chết có mắc nợ hay không? Và nếu so sánh giữa tiền và tràng hoa, thì cái nào có lợi ích thiết thực hơn?
 
Câu 4: Cha chồng con mất hơn 100 ngày, con cúng chay thì gia đình ngăn cản, bảo khi còn sống cha con ăn mặn chứ có ăn chay đâu, nếu cúng mặn mới ăn được, còn cúng chay thì không ăn được. Con đang bối rối, xin thầy cho con lời khuyên.
 
Câu 5: Nam mô a-di-đà Phật! Như con được biết, đức Phật Thích-ca Mâu-ni thị hiện đản sinh trong thế giới Ta-bà này, nên chúng ta mới có ngày rằm tháng 4 là ngày vía Đản sinh của Ngài. Vậy đức Phật A-di-đà ở thế giới cực lạc Phương tây , tại sao chúng ta lấy ngày 17 tháng 11 làm ngày vía của Ngài? Ngày vía ấy là ngày vía gì (Đản sinh, thành đạo hay nhập Niết-bàn)?
 
Để đóng góp cho câu hỏi xin mời quý vị vào địa chỉ sau:
http://www.chuahoangphap.com.vn/cauhoiaspp.php
 
 
CÁC BÀI VIẾT TRONG MỤC:

•   Câu hỏi Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 27 - (09/01/2011)

•   Câu hỏi Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 26 - (23/10/2010)

•   Câu hỏi Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 25 - (04/09/2010)

•   Câu hỏi Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 23 - (26/04/2010)

•   Câu hỏi Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 21 - (26/12/2009)

•   Câu hỏi Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 20 - (13/10/2009)

•   Câu hỏi Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 19 - (31/07/2009)

•   Câu hỏi Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 18 - (12/05/2008)

•   Chương trình "Ánh sáng Phật pháp" kỳ 11 - (11/05/2008)

•   Câu hỏi Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 1 đến kỳ 17 - (08/05/2008)

CÁC BÀI VIẾT TRONG MỤC: