Chào mừng quý vị ghé thăm trang web chùa Cổ Am. Kính chúc quý vị vô lượng an lạc, vô lượng kiết tường.
Tìm kiếm  
Trang chủThư viện sách › Sách dịch
Khai thị khóa tu Phật thất
Tác giả: Thích Nhuận Nghi

Lời giới thiệu
 
   Về phương diện tư tưởng và hành trì tu tập giải thoát, tập sách KHAI THỊ nầy sẽ đưa các hành giả đến môi trường sống thoáng mát, viên dung–cõi Tịnh độ, có năng lực chuyển hóa những cố chấp, phiền não, khổ đau.

   Với tư cách một hành giả tu Tịnh độ Phật tử người Hoa, tác giả đã thấy được sự suy yếu của Phật giáo ở Trung Hoa, và đã nêu ra nguyên nhân: “Quý Phật tử biết Phật giáo vào thời Đường vô cùng hưng thịnh, và đến triều Tống dần dần suy yếu vì lý do gì?” (trang 44).

   Vậy, với tư cách một hành giả tu Tịnh độ người Việt, quý Phật tử chúng ta tu tập thế nào, mong sao đừng lặp lại như Phật giáo Trung Hoa, quý vị cần suy ngẫm chỗ này… Việc Thiền sư Tĩnh Lự đã tu chứng niệm Phật Tam-muội đã nói lên điều gì?

   Sau cùng, với tư cách hành giả Tịnh độ viên dung, quý Phật tử sẽ thấy cõi Tịnh độ ở khắp mọi nơi trong Vô lượng quang–tinh hoa Phật pháp như buổi bình minh rạng ngời.

   Tôi chân thành tán dương những dịch phẩm như thế này!
 
                                                                                      CHÙA ĐỨC SƠN
                                                                              Quý Thu năm Ất Dậu 200
                                                                                    Thích Quảng Hạnh
CÁC SÁCH KHÁC :

•   Tịnh Độ Cảnh Ngữ
•   Tịnh Độ Hoặc Vấn
•   TÂY PHƯƠNG YẾU QUYẾT
•   Ánh Đạo Vàng
•   Kinh Phật nói về ân nặng của cha mẹ khó báo đáp
•   Trong Vòng Tay Mẹ
•   Nếp Sống Đạo
•   Tiểu Sử 13 Vị Tổ
•   Con đường Tây Phương
•   Thương yêu sự sống
•   Lời người còn ghi lại
•   Hạt giống Bồ-đề _ nguyên nhân và mục đích xuất gia
•   Kỷ yếu khóa tu Phật thất chùa Hoằng Pháp
•   Tin sâu pháp môn Tịnh độ
•   Luận hoa nghiêm niệm Phật Tam - muội
•   Lắng nghe tiếng hát sông Hằng
•   Thư cho người em Tịnh độ
•   Tịnh Độ Vựng Ngữ
•   Tịnh từ yếu ngữ
•   Tịnh độ chỉ quyết
•   Sống theo lời Phật
•   Truyện tranh Hòa thượng Quảng Khâm
•   Niệm Phật sám pháp
•   Khuyên tu pháp môn niệm Phật
•   Phật pháp cứu đời tôi
•   Phật giáo & Nhân sinh
•   Mười hạnh Phổ Hiền trong Kinh Hoa Nghiêm
•   Pháp ngữ của Đại sư Ngẫu Ích
•   Phật học và y học
•   Pháp hải thích nghi
•   Phật giáo là gì?
•   Chuyện đạo đời
•   Niệm Phật chỉ nam
•   Hiện tiền tu học như thế nào mới được tự tại Vãng sinh
•   Nhân quả báo ứng
•   Niệm Phật cảnh
•   Triết lý và thực tiễn của Pháp môn Tịnh Độ
•   Khóa tu Phật thất
•   Tam quy ngũ giới
•   Tu nhà
•   Thường đề Bồ Tát
•   Niệm Phật sinh Tịnh độ
•   Những câu chuyện thiện ác
•   Ăn chay sát sinh và quả báo
•   Ý nghĩa 12 lời nguyện niệm Phật
•   Lành dữ nghiệp báo
•   Truyền thọ tam quy
•   Chuyện bình thường
•   Bằng tất cả tấm lòng
•   Lược truyện đức Phật Thích Ca