Chào mừng quý vị ghé thăm trang web chùa Cổ Am. Kính chúc quý vị vô lượng an lạc, vô lượng kiết tường.
Tìm kiếm  
 
Tặng Quà Tại Thọ Thành Và Diễn Vạn
Sáng ngày 20/01/2016 (nhằm ngày 11/12/Ất Mùi), Đại đức Thích Tâm Thành cùng đoàn Phật tử chùa Cổ Am đến tặng quà...
Xuân Yêu Thương (P.3: Huyện Tương Dương)
Ngày 19/01/2016 (nhằm ngày 10/12/Ất Mùi), Đoàn từ thiện “Xuân yêu thương” có điểm dừng chân cuối cùng tại một xã...
Xuân Yêu Thương (P.2: Huyện Thanh Chương)
Tiếp tục chương trình từ thiện “Xuân yêu thương”, chiều ngày 18/01/2016 (nhằm 09/12/Ất Mùi), đoàn từ thiện dưới...
TT.Thích Chân Tính thăm chùa Cổ Am
Nhận lời thỉnh nguyện của Đại đức Thích Tâm Thành, chiều ngày 14/01/2016 (nhằm 05/12/Ất Mùi), Thượng tọa Thích Chân...
Xuân Yêu Thương
Nhân dịp đầu năm 2016, chùa Cổ Am và chùa Phúc Lạc tổ chức tặng quà cho các gia đình khó khăn trên địa bàn xã Diễn...
Chùa Phúc Lạc - Đêm thắp nến cầu nguyện hướng tới lễ vía...
Vào ngày 24/12/2015 (nhằm ngày 14/11/Ất Mùi), nhân lễ sám hối hàng tháng, chùa Phúc Lạc tổ chức thắp cầu nguyện...
Tặng Quà Tại Thọ Thành Và Diễn Vạn
Sáng ngày 20/01/2016 (nhằm ngày 11/12/Ất Mùi), Đại đức Thích Tâm Thành cùng đoàn Phật tử chùa Cổ Am đến tặng quà tại trung tâm bảo trợ xã hội Hiền Lương và một...
Hằng Thuận Kết Duyên
Tối 09/12/2015 (nhằm 28/10/Ất Mùi), nhận lời thỉnh nguyện của hai gia đình Phật tử thuần thành, Đại đức Thích Tâm Thành đã quang lâm chứng minh lễ Hằng thuận tại...
Sự Bao Dung - Câu Chuyện Hai Viên Gạch Xấu
Cần phải học cách rộng lượng với người khác và với chính mình. Một thế giới nhân ái trước hết là một thế giới nơi lỗi lầm được tha thứ.
Bồ Tát Quan Thế Âm
Quan Âm lắng nghe chúng sanh đau khổ và nghe được chư Phật mười phương, nên xuất hiện được ở nhiều dạng thức để cứu độ chúng sanh.
Chương trình Phật Pháp Nhiệm Mầu kỳ 32
Hôm nay, ngày 07/12/2011 (nhằm 13/11 Tân Mão), ngày thứ hai của Khóa tu Phật thất lần thứ 69, chùa Hoằng Pháp tổ chức chương trình Phật pháp nhiệm mầu kỳ 32. Nhân vật...
 Thông Báo Hoạt Động Phật Sự
Tin tức khác