Chào mừng quý vị ghé thăm trang web chùa Cổ Am. Kính chúc quý vị vô lượng an lạc, vô lượng kiết tường.
Tìm kiếm  
 
Tiết Thanh Minh Cầu Âm Siêu Dương Thới
Vào ngày 16/04/2017 (nhằm 20/03/Đinh Dậu), chùa Cổ Am tổ chức lễ cầu siêu cho các hương linh thai nhi, cùng chư hương linh...
Lễ Hằng Thuận Tại Chùa Phúc Lạc
Tối 12/04/2017 (nhằm 16/03/Đinh Dậu), Chùa Phúc Lạc tổ chức lễ Hăng thuận cho đôi bạn trẻ: chú rễ Nguyễn Công Hoàng...
Pháp Hội Cầu Âm Siêu Dương Thới Tại Chùa Phúc Lạc
Ngày 09/04/2017 (nhằm 13/03/Đinh Dậu) chùa Phúc Lạc tổ chức pháp hội cầu âm siêu dương thới nhân tiết Thanh Minh, lễ...
Bình An Đăng Hội
Tối 16/03/2017 (nhằm 19/02/Đinh Dậu), chùa Cổ Am tổ chức "Bình An Đăng Hội" với sự tham dự của 3000 thiện nam tín nữ...
Phóng Sanh Đầu Năm
Nhân dịp đầu năm Đinh Dậu, chùa Cổ Am và chùa Phúc Lạc tổ chức lễ phóng sanh để tạo thiện duyên, phước báu cho...
Lễ Xuất Hành Cầu Bình An
Sáng ngày 06/02/2017 (nhằm ngày 10 tháng giêng năm Đinh Dậu), chùa Cổ Am tổ chức lễ xuất hành cầu bình an cho tài xế và...
Tiết Thanh Minh Cầu Âm Siêu Dương Thới
Vào ngày 16/04/2017 (nhằm 20/03/Đinh Dậu), chùa Cổ Am tổ chức lễ cầu siêu cho các hương linh thai nhi, cùng chư hương linh là thân nhân của các gia đình Phật tử nhân...
Lễ Hằng Thuận của 2 đôi bạn trẻ
Tối 02/10/2016 (nhằm 02/09/Bính Thân), chùa Phúc Lạc tổ chức lễ Hằng thuận cho 2 đôi bạn trẻ: chú rể Hoàng Công Thu sánh duyên cùng cô dâu Hoàng Thị Quỳnh; chú rể...
Sự Bao Dung - Câu Chuyện Hai Viên Gạch Xấu
Cần phải học cách rộng lượng với người khác và với chính mình. Một thế giới nhân ái trước hết là một thế giới nơi lỗi lầm được tha thứ.
Bồ Tát Quan Thế Âm
Quan Âm lắng nghe chúng sanh đau khổ và nghe được chư Phật mười phương, nên xuất hiện được ở nhiều dạng thức để cứu độ chúng sanh.
Con đường dẫn tôi đến với Phật Pháp
Cuộc đời tôi đã sang trang từ đó. Được sự dìu dắt của những cô, dì lớn tuổi, tôi đã đến chùa hằng đêm tụng kinh, niệm Phật… thọ Bát quan trai và nhanh...
 Thông Báo Hoạt Động Phật Sự
Tin tức khác